Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng

2019-04-05 00:00:00.0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế theo quy định, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các cơ quan hành chính thuộc Bộ; Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ, bản mềm gửi về địa chỉ email: nguyenhoangdungbxd@gmail.com) trước ngày 08/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.


Vụ Tổ chức cán bộ


Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý