Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Dự thảo Thông tư "Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng”

2011-11-16 00:00:00.0

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006); Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã dự thảo “Thông tư quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng”.

Để hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối trước khi trình Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, Bạn đọc truy cập vào chuyên mục Lấy ý kiến góp ý văn bản và bấm vào mục Gửi góp ý kiến để tham gia góp ý kiến cho Dự thảo  “Thông tư quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng”. Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về  Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng  37 Lê Đại Hành - Hà Nội  trước ngày 17/9/2010.

 
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi Trường - Bộ Xây dựng


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý