Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch

2011-11-16 00:00:00.0
Để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch. Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến bằng cách bấm vào mục Gửi góp ý kiến để tham gia góp ý kiến cho Bản dự thảo. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn trước ngày 11/10/2010.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước ... tải về tại tệp đính kèm.
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý