Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng

2011-11-16 00:00:00.0

Nhằm mục đích hướng dẫn phương pháp tính toán và thực hiện phân cấp việc công bố các chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng đã dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản để Bộ Xây dựng hoàn thiện nội dung Thông tư và ban hành áp dụng.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào mục Lấy ý kiến góp ý văn bản để tham gia góp ý kiến cho Bản dự thảo. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại (04) 62800405, trước ngày 25/11/2010.

Viện Kinh tế Xây dựng


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý