Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

2011-11-16 00:00:00.0
Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào nút Gửi góp ý để tham gia góp ý kiến cho Bản dự thảo. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 10/04/2011.

Toàn văn Dự thảo (gồm Thông tư và phụ lục của Thông tư) Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
Trung tâm Thông tin

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý