Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng

2011-11-16 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản góp ý cho dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm văn phòng (Có dự thảo Thông tư kèm theo). Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Xây dựng, số 37 phố Lê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 31/5/2011.  (Điện thoại liên hệ: 04.39746478).

 Trung tâm Thông tin.


Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý