Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng

2011-11-16 00:00:00.0

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến bằng cách bấm vào nút góp ý kiến để tham gia góp ý kiến cho bản dự thảo. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc có thể góp ý bằng văn bản hoặc/và trực tiếp vào bản Dự thảo Nghị định và Thông tư và gửi về địa chỉ: Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 20/9/2011.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng


Tài liệu đính kèm
[Tải file đính kèm]

Các góp ý, hiến kế của bạn đọc                                                                                  In góp ý