Lĩnh vực lấy ý kiến góp ý
Chất lượng công trình XD
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hoạt động xây dựng
Khác
Khoa học công nghệ và Môi trường
Kiến trúc - Quy hoạch
Kinh tế xây dựng
Nhà ở và thị trường BĐS
Phát triển đô thị
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Thanh tra
Vật liệu xây dựng
Dự thảo hết hạn góp ý
Ngày đăng Tiêu đề Số góp ý
10/9/2019 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 0
11/7/2019 Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 0
24/9/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 0
30/8/2018 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 0
3/5/2017 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung một số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 0
7/12/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 0
26/11/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 0
23/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 0
15/9/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 0
17/7/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 0
25/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ 0
19/3/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ 0
7/4/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư về môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản 0
29/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 0
21/1/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 0
13/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 0
13/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại chung cư 0
4/2/2015 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở 0
15/10/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 18/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng 0
29/9/2014 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 0
26/11/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 1
27/9/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 0
20/9/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Luật Nhà ở 1
2/7/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0
15/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai dự án bất động sản và tình hình giao dịch bất động sản 0
2/7/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 0
3/4/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 0
11/3/2013 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư 0
5/12/2012 Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 1
17/8/2011 Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 0
14/1/2011 Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 0
21/9/2010 Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch 0