Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Tổng Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh về Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ
12/13/18 9:30 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh về Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trường hợp chủ đầu tư tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 237/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE