Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh
12/19/18 10:12 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Để thực hiện tốt việc quản lý trật tự xây dựng ở địa phương, đề nghị hướng dẫn chi tiết thi hành điểm k, khoản 2, điều 89 Luật Xây dựng 2014”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 3178/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về công trình được miễn giấy phép xây dựng, khoản 2 bao gồm điểm k quy định: “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”.

Do đó, tất cả các công trình xây dựng ở nông thôn (bao gồm cả công trình nhà ở riêng lẻ) nếu nằm trong khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3178/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3178-BXD-HDXD_18122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE