Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt
12/25/18 10:36 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 248/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt. 

Nội dung ủy quyền: Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian ủy quyền: Sau khi hồ sơ dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đủ điều kiện thi công và chủ đầu tư phê duyệt thiết kế đến khi dự án hoàn thành hoặc khi pháp luật về xây dựng có quy định khác.

Trách nhiệm của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 248/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_248-BXD-HDXD_24122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE