Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Phước thực hiện chủ đầu tư và quản lý dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng
7/25/19 4:07 PM

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 228/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Phước hướng dẫn thực hiện chủ đầu tư và quản lý dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng.

Theo đó, Ban quản lý dự án chuyên ngành được quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014; theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Ban Quản lý dự án chuyên ngành được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định: Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Phước căn cứ quy định nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 228/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_228-BXD-HDXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE