Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về trình tự phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
7/25/19 4:00 PM

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 220/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương về việc hướng dẫn về trình tự phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Thẩm quyền và nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo pháp luật về xây dựng hiện hành, không có quy định cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư phải thẩm định lại kết quả đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Việc phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình được hướng dẫn tại các Điều 14 và 15 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 220/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_220-BXD-HDXD_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE