Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số văn bản 25
Ký hiệu văn bản 2007/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/7/2007
Ngày có hiệu lực 30/7/2007
Ngày hết hiệu lực 2107-07-30 00:00:00.0
Người ký Đinh Tiến Dũng
Trích yếu Quyết định 25 /2007/QĐ-BXD, ngày 30 tháng 7 năm 2007. Về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Thanh tra
Tệp đính kèm: 19440.doc