Nội dung Văn bản pháp quy

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng
Số văn bản 25
Ký hiệu văn bản 2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 8/8/2005
Ngày có hiệu lực 26/8/2005
Ngày hết hiệu lực 2105-08-26 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 25/2005/QĐ-BXD ngày 8/08/2005. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Thanh tra
Tệp đính kèm: 19639.zip