Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đIều chỉnh dự án cấp nước đô thị Việt Nam cho 5 thị xã Bắc Giang, Bắc Ninh,Hà Tĩnh, Trà Vinh Và Vĩnh Long giai đoạn đầu tư 1995-2000
Số văn bản 65
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 1/3/1998
Ngày có hiệu lực 15/3/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-03-15 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 65/1998/QĐ-BXD ngày 1/3/1998. phê duyệt đIều chỉnh dự án cấp nước đô thị Việt Nam cho 5 thị xã Bắc Giang, Bắc Ninh,Hà Tĩnh, Trà Vinh Và Vĩnh Long giai đoạn đầu tư 1995-2000
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác