Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ: V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ ngành XD.
Số văn bản 1374
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/12/1998
Ngày có hiệu lực 30/12/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-12-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 1374/1998/QĐ-BXD ngày 14/12/1998. ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ ngành XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác