Nội dung Văn bản pháp quy

V/v Ban hành tạm thời định mức dự toán chuyên ngành Vệ sinh, thoát nước, Công viên cây xanh.
Số văn bản 67
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 2/3/1998
Ngày có hiệu lực 17/3/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-03-17 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 67/1998/QĐ-BXD ngày 2/3/1998. Ban hành tạm thời định mức dự toán chuyên ngành Vệ sinh, thoát nước, Công viên cây xanh.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng