Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ v/v phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 1998 của Bộ XD
Số văn bản 170
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/4/1998
Ngày có hiệu lực 30/4/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 170/1998/QĐ-BXD ngày 15/04/1998. phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 1998 của Bộ XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường