Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ v/v Ban hành quy chế quản lý thu chi Ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc BXD
Số văn bản 310
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/5/1998
Ngày có hiệu lực 9/6/1998
Ngày hết hiệu lực 2007-06-09 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 310/1998/QĐ-BXD ngày 24/05/1998. Ban hành quy chế quản lý thu chi Ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác