Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ v/v Ban hành qui chế làm việc của cơ quan BXD
Số văn bản 345
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 1/6/1998
Ngày có hiệu lực 15/6/1998
Ngày hết hiệu lực 2007-06-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Quyết định 345/1998/QĐ-BXD ngày 01/06/1998. Ban hành qui chế làm việc của cơ quan BXD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 19663.doc