Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ: V/v Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng
Số văn bản 791
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/9/1998
Ngày có hiệu lực 25/9/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-09-25 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 791/1998/QĐ-BXD ngày 10/09/1998. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD