Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc công nhận chất lượng các công trình, sản phẩm xây dựng các đơn vị, tập thể, cá nhân được bằng khen về chất lượng xây dựng đợt IV năm 1998
Số văn bản 1028
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/10/1998
Ngày có hiệu lực 5/11/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-11-05 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 1028/1998/QĐ-BXD ngày 20/10/1998. Về việc công nhận chất lượng các công trình, sản phẩm xây dựng các đơn vị, tập thể, cá nhân được bằng khen về chất lượng xây dựng đợt IV năm 1998
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD