Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ: V/v Phân cấp quản lý, giải quyết việc cho cán bộ, công nhân viên đi nước ngoài học tập công tác và việc riêng.
Số văn bản 1076
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/10/1998
Ngày có hiệu lực 15/11/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-11-15 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 1076/1998/QĐ-BXD ngày 29/10/1998. Phân cấp quản lý, giải quyết việc cho cán bộ, công nhân viên đi nước ngoài học tập công tác và việc riêng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác