Nội dung Văn bản pháp quy

Nâng cấp trung tâm đào tạo thành Trường công nhân kỹ thuật cơ khí Xây dựng.
Số văn bản 04
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/1/1999
Ngày có hiệu lực 3/2/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-02-03 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 04/1999/QĐ-BXD ngày 18/01/1999.Nâng cấp trung tâm đào tạo thành Trường công nhân kỹ thuật cơ khí Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 19667.doc