Nội dung Văn bản pháp quy

Thành lập trường Công nhân kỹ thuật xi măng
Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/1/1999
Ngày có hiệu lực 3/2/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-02-03 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 05/1999/QĐ-BXD ngày 18/01/1999. Thành lập trường Công nhân kỹ thuật xi măng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 19668.doc