Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc bãi bổ 44 văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/1/1999
Ngày có hiệu lực 13/2/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-02-13 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 06/1999/QĐ-BXD ngày 28/01/1999. Về việc bãi bổ 44 văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác