Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành quy định quản lý chất lượng công trình XD
Số văn bản 35
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/11/1999
Ngày có hiệu lực 30/11/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Quyết định 35/1999/QĐ-BXD ngày 12/11/1999. Ban hành quy định quản lý chất lượng công trình XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD