Nội dung Văn bản pháp quy

Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học công nghệ VLXD đến năm 2010
Số văn bản 16
Ký hiệu văn bản 2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 1/8/2000
Ngày có hiệu lực 15/8/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-08-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Quyết định 16/2000/QĐ-BXD ngày 01/08/2000. Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học công nghệ VLXD đến năm 2010
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: 19691.doc