Nội dung Văn bản pháp quy

V/V : ban hành Quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm XD đơn vị cá nhân đảm bảo và đạt chất lượng cao của ngành XD trong kế hoạch 5 năm 2001-2005
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/5/2001
Ngày có hiệu lực 3/6/2001
Ngày hết hiệu lực 2105-06-03 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Văn Liên
Trích yếu Quyết định 06/2001/QĐ-BXD ngày 22/05/2001. ban hành Quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm XD đơn vị cá nhân đảm bảo và đạt chất lượng cao của ngành XD trong kế hoạch 5 năm 2001-2005
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 19706.rtf