Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN và MT và dự án sự nghiệp kinh tế ngành XD.
Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/3/2003
Ngày có hiệu lực 26/3/2003
Ngày hết hiệu lực 2009-05-27 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 05/2003/QĐ-BXD ngày 11/03/2003. Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN và MT và dự án sự nghiệp kinh tế ngành XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: 19721.doc