Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của HĐNTNN
Số văn bản 27
Ký hiệu văn bản 2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/12/2003
Ngày có hiệu lực 30/12/2003
Ngày hết hiệu lực 2007-01-22 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 27/2003/QĐ-BXD ngày 11/12/2003. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của HĐNTNN.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 19730.doc