Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước
Số văn bản 15
Ký hiệu văn bản 2006/QĐ-BXD
Ngày ban hành 2/6/2006
Ngày có hiệu lực 5/6/2006
Ngày hết hiệu lực 2106-06-05 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 15/2006/QĐ-BXD, ngày 02 tháng 6 năm 2006. Ban hành quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước .
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 19736.doc