Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
Số văn bản 29
Ký hiệu văn bản 2006/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/9/2006
Ngày có hiệu lực 15/9/2006
Ngày hết hiệu lực 2026-09-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 29 /2006/QĐ-BXD, ngày 14 tháng 9 năm 2006. Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: 19742.doc