Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Số văn bản 31
Ký hiệu văn bản 2006/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/9/2006
Ngày có hiệu lực 19/9/2006
Ngày hết hiệu lực 2026-09-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 31 /2006/QĐ-BXD, 14 tháng 9 năm 2006. Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19743.zip