Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo loại công trình xây dựng
Số văn bản 1857
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/9/2005
Ngày có hiệu lực 29/9/2005
Ngày hết hiệu lực 2105-09-29 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Văn Liên
Trích yếu Quyết định số 1857/QĐ-BXD ngày 29/09/2005 của Bộ Xây dựng. Về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo loại công trình xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 19830.doc