Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư v/v sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/97 về "Hướng dẫn quản lý XD các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và thầu nước ngoài nhận thầu XD tại VN
Số văn bản 03
Ký hiệu văn bản 1998/TT-BXD
Ngày ban hành 11/6/1998
Ngày có hiệu lực 25/6/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-06-25 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 03/1998/TT-BXD ngày 11/06/98. sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/97 về "Hướng dẫn quản lý XD các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và thầu nước ngoài nhận thầu XD tại VN
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19831.doc