Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình hạ tầng hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 2005/TT-BXD
Ngày ban hành 21/1/2005
Ngày có hiệu lực 6/2/2005
Ngày hết hiệu lực 2009-09-09 00:00:00.0
Người ký Đinh Tiến Dũng
Trích yếu Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005. Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình hạ tầng hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Thanh tra
Tệp đính kèm: 19852.doc