Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao B.O.T áp dụng cho đầu từ trong nước" ban hành kèm theo
Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản BXD-CSXD
Ngày ban hành 25/9/1997
Ngày có hiệu lực 10/10/1997
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 06/BXD-CSXD 25/09/97. Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao B.O.T áp dụng cho đầu từ trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19864.doc