Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư: Sửa đổi , bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của BXD hướng dẫn thực hiện QĐ số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng VLXD
Số văn bản 13
Ký hiệu văn bản 2000/TT-BXD
Ngày ban hành 4/7/2000
Ngày có hiệu lực 19/7/2000
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Tống Văn Nga
Trích yếu Thông tư 13/2000/TT-BXD ngày 01/11/2000. Sửa đổi , bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của BXD hướng dẫn thực hiện QĐ số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng VLXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm: 19880.doc