Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ: V/v sủa đổi, bổ xung định mức cấp phối vật liệu sản xuất bê tông và vữa xây dựng.
Số văn bản 1192
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/11/1998
Ngày có hiệu lực 30/11/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 1192/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998. sủa đổi, bổ xung định mức cấp phối vật liệu sản xuất bê tông và vữa xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng