Nội dung Văn bản pháp quy

V/v: ban hành " Định mức dự toán xây dựng cơ bản"
Số văn bản 1242
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/11/1998
Ngày có hiệu lực 30/11/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 1242/1998/QĐ-BXD ngày 24/11/1998. ban hành " Định mức dự toán xây dựng cơ bản"
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng