Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng
Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/1/1999
Ngày có hiệu lực 26/1/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-01-26 00:00:00.0
Người ký Đặng Nghiêm Chính
Trích yếu Quyết định 02/1999/QĐ-BXD ngày 11/01/1999. Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19970.doc