Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ:Về việc ban hành Định mức dự toán XD Cấp thoát nước
Số văn bản 24
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/9/1999
Ngày có hiệu lực 25/10/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-10-25 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Quyết định 24/1999/QĐ-BXD ngày 25/09/1999. Về việc ban hành Định mức dự toán XD Cấp thoát nước
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19976.doc