Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành định mức dự toán lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị
Số văn bản 37
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/11/1999
Ngày có hiệu lực 30/11/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký Đặng Nghiêm Chính
Trích yếu Quyết định 37/1999/QĐ-BXD ngày 24/11/1999. Ban hành định mức dự toán lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19980.doc