Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và XD
Số văn bản 45
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 2/12/1999
Ngày có hiệu lực 30/12/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-12-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 45/1999/QĐ-BXD ngày 02/12/1999. Ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19981.doc