Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành định mức dự toán khảo sát XD
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/5/2000
Ngày có hiệu lực 3/6/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-06-03 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/05/2000. Ban hành định mức dự toán khảo sát XD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19986.doc