Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành Định mức chi phí Tư vấn đầu tư và XD
Số văn bản 14
Ký hiệu văn bản 2000/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/7/2000
Ngày có hiệu lực 30/7/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-07-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 14/2000/QĐ-BXD ngày 20/07/2000. Ban hành Định mức chi phí Tư vấn đầu tư và XD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19993.doc