Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ: V/v Công nhận chất lượng các công trình , sản phẩm XD các đơn vị , tập thể, cá nhân được bằng khen về chất lượng XD đợt 1 năm 2001
Số văn bản 11
Ký hiệu văn bản 2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/6/2001
Ngày có hiệu lực 30/6/2001
Ngày hết hiệu lực 2105-06-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 11/2001/QĐ-BXD ngày 18/06/2001. Công nhận chất lượng các công trình , sản phẩm XD các đơn vị , tập thể, cá nhân được bằng khen về chất lượng XD đợt 1 năm 2001
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD