Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản 2008/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/5/2008
Ngày có hiệu lực 29/5/2008
Ngày hết hiệu lực 2016-04-02 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 08/2008/QĐ-BXD, ngày 28 tháng 5 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: 23516.doc